21. October 2020

Naturmedicinsk check

En heilpraktiker kaldes også almen praktiserende naturmediciner. Som sådan arbejder jeg efter klassisk europæisk tradition, hvor det hele menneske behandles og ikke kun sygdommen, og jeg arbejder med en bred vifte af analyse- og behandlingsmetoder.

 

Når du oplever et problem eller et symptom, som du gerne vil have undersøgt nærmere, går du som regel til din praktiserende læge. Den praktiserende læge er speciallæge i almen medicin og kender til de fleste sygdomme og læge-specialer. Den praktiserende læge klarer ofte behandlingen selv eller henviser dig til en specialist.

 

På samme måde er heilpraktikeren din almen praktiserende naturmediciner – vi har specialviden i naturmedicin. Vi kender til de fleste komplementære (“alternative”) behandlingsformer og kan ofte klare behandlingen selv, ligesom vi kan henvise til andre behandlere, hvis det vil være en fordel for dig. Skulle det være nødvendigt, henviser jeg naturligvis også til din egen læge, ligesom jeg meget gerne samarbejder med din læge.

 

I mit arbejde bruger jeg flere analysemetoder, for at jeg bedre kan spore mig ind til den individuelle årsag til, at netop du er blevet syg. Jeg benytter mig også af flere behandlingsmetoder, så der kan behandles fra flere vinkler, der supplerer og understøtter hinanden.

 

En heilpraktiker arbejder “holistisk” dvs., at vi behandler hele mennesket og ikke sygdommen – vi ser på hele mennesket som et samspil mellem krop, tanker og følelser, og vi arbejder på kroppens præmisser – med kroppens selvhelbredende kræfter.

 

En heilpraktiker anvender både kropsterapier, naturmedicin og individuel livsrådgivning. Og det er en både meget nænsom og meget effektiv proces.

Velkommen.